Heeft u een klacht over ActivaSZ, of bezwaar tegen de manier waarop wij met uw ziekte of re-integratie omgaan? Dat vinden wij vervelend. Als het enigszins kan, lossen we het probleem dan ook graag samen met u op.

Kies de situatie die op u van toepassing is

Het is wel van belang om eerst te bepalen wat er precies aan de hand is. De regels van de sociale zekerheid schrijven voor dat u uw klacht of bezwaar in bepaalde gevallen niet bij ons, maar bij andere personen of instanties onder de aandacht moet brengen. Kies in de wegwijzer de situatie die op u van toepassing is:

Ik ben het niet eens met een beslissing (‘beschikking’) van UWV over mijn uitkering of arbeidsongeschiktheid

U ontvangt via ActivaSZ een WGA-uitkering. Toch krijgt u beslissingen over uw uitkering of arbeidsongeschiktheid niet van ActivaSZ, maar van UWV. Alleen deze instantie mag namelijk over deze onderwerpen beslissen.

Procedure voor bezwaar en beroep
Bent u het niet eens met de inhoud van een beslissing van UWV, dan kunt u bezwaar maken. Dit is bijvoorbeeld van belang als u vindt dat de verzekeringsarts van UWV u ten onrechte arbeidsgeschikt heeft verklaard. Of als UWV uw uitkering aanpast, maar u het daar niet mee eens bent. Gaat uw bezwaar of beroep over uw uitkering of arbeidsongeschiktheid, dan vindt de procedure altijd plaats bij UWV. Lees er meer over in het Stappenplan bezwaar en beroep WGA (beslissingen UWV).

Ik ben het niet eens met een maatregel of sanctie van ActivaSZ

Als uitvoerder WGA heeft ActivaSZ de taak erop toe te zien dat u zo goed mogelijk meewerkt aan uw re-integratie. Komt u uw verplichtingen niet na, ook niet als we u daarop hebben gewezen? Dan kunnen we een maatregel of sanctie opleggen.

Procedure voor bezwaar en beroep
Als wij hiertoe overgaan, laten we u dat weten door middel van een formele beslissing (‘beschikking’). Bent u het niet met de maatregel of sanctie eens, dan kunt u bezwaar maken. De procedure voor bezwaar en beroep vindt vervolgens altijd plaats bij een onafhankelijke organisatie. Uw casemanager kan u er meer over vertellen.

Ik ben het niet eens met de inrichting van mijn re-integratie

Bij het inrichten van uw re-integratie kunnen wij afhankelijk van uw situatie diverse specialisten inschakelen. Naast uw vaste casemanager kunt u zo bijvoorbeeld te maken krijgen met een re-integratieconsulent. Of met een arbeidsdeskundige, bedrijfsarts of verzekeringsarts die wij om een oordeel hebben gevraagd over uw gezondheidssituatie of mogelijkheden om te werken.

Maak uw zorgen kenbaar
Bent u het niet eens met de aanpak of het oordeel van een van zo’n specialist, dan kunt u dit het beste eerst met hem bespreken. Zo kan hij zijn standpunt toelichten en hopelijk uw zorgen of bezwaren wegnemen. Lost dit het probleem niet op? Neem dan contact op met uw casemanager. Die bekijkt of we het meningsverschil op een andere manier kunnen oplossen

Ik vind dat een door ActivaSZ ingeschakelde arbeidsdeskundige of arts mij niet correct of professioneel heeft behandeld

Als u vindt dat een door ons ingeschakelde arbeidsdeskundige, bedrijfsarts of verzekeringsarts zich tegenover u heeft schuldig gemaakt aan onfatsoenlijk of onprofessioneel handelen, kunt u gebruikmaken van zijn klachtenprocedure. Is de professional in kwestie werkzaam bij een arbodienst, dan is dat de procedure van dit bedrijf. Zowel gecertificeerde arbodiensten als zelfstandige bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen zijn verplicht om over een klachtenprocedure te beschikken.

Wij sturen uw klacht door
U kunt ook altijd bij ons een klachtenformulier invullen. Wij sturen uw klacht dan door naar de juiste persoon of instantie. Naar het klachtenformulier.

Ik vind dat ActivaSZ mij niet correct of professioneel heeft behandeld

Als u vindt dat wij ons niet correct of professioneel tegenover u hebben opgesteld, kunt u een klachtenformulier invullen.

Binnen 24 uur contact
Wij vinden het erg vervelend als iemand een klacht of vervelende ervaring heeft en nemen iedere klacht serieus. U kunt er op rekenen dat wij na ontvangst van uw klacht binnen 24 uur per e-mail contact met u opnemen om naar een oplossing te zoeken. Ga naar het klachtenformulier.

Ik heb geen klacht of bezwaar, maar wel een vraag

Heeft u geen klacht maar wel een vraag, dan staat het antwoord wellicht bij de veelgestelde vragen WGA. U kunt uiteraard ook altijd contact opnemen met uw casemanager.