Heeft u een klacht over ActivaSZ, of bezwaar tegen de manier waarop wij met uw re-integratie omgaan? Dat vinden wij vervelend. Als het enigszins kan, lossen we het probleem dan ook graag samen met u op.

Kies de situatie die op u van toepassing is

Het is wel van belang om eerst te bepalen wat er precies aan de hand is. De regels van de sociale zekerheid schrijven voor dat u uw klacht of bezwaar in bepaalde gevallen niet bij ons, maar bij andere personen of instanties onder de aandacht moet brengen. Kies in de wegwijzer de situatie die op u van toepassing is:

Ik ben het niet eens met een beslissing (‘beschikking’) van UWV over mijn uitkering

U krijgt WW-begeleiding van ActivaSZ. Toch krijgt u beslissingen over uw WW-uitkering niet van ons, maar van UWV. Alleen deze instantie mag hierover namelijk zulke beslissingen (‘beschikkingen’) afgeven.

Procedure voor bezwaar en beroep
Bent u het niet eens met de inhoud van een beschikking, dan kunt u bezwaar maken. Dit is bijvoorbeeld van belang als wij UWV hebben gevraagd om u een sanctie op te leggen wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen. Of als UWV uw uitkering aanpast, maar u het daar niet mee eens bent. Bij beschikkingen over uw uitkering vindt de procedure voor bezwaar en beroep altijd plaats bij UWV. Lees er meer over in het Stappenplan bezwaar en beroep WW (beslissingen UWV).

Ik vind dat ActivaSZ de re-integratietaken van mijn (ex-) werkgever niet goed uitvoert

Als uitvoerder is ActivaSZ verplicht om de re-integratietaken van uw (ex-) werkgever correct uit te voeren. Vindt u dat wij dat niet goed doen, ook niet nadat u dit bij ons heeft aangekaart? Dan kunt u (schriftelijk) bezwaar maken bij uw (ex-) werkgever. Uw casemanager kan u hier meer over vertellen.

Ik ben het niet eens met de inrichting van mijn re-integratie

Bij het inrichten van uw re-integratie kunnen wij afhankelijk van uw situatie diverse specialisten inschakelen. Naast uw vaste casemanager kunt u zo bijvoorbeeld te maken krijgen met een re-integratieconsulent.

Maak uw zorgen kenbaar
Bent u het niet eens met de aanpak of het oordeel van een van zo’n specialist, dan kunt u dit het beste eerst met hem bespreken. Zo kan hij zijn standpunt toelichten en hopelijk uw zorgen of bezwaren wegnemen. Lost dit het probleem niet op? Neem dan contact op met uw casemanager. Die bekijkt of we het meningsverschil op een andere manier kunnen oplossen.

Ik vind dat ActivaSZ mij niet correct of professioneel heeft behandeld

Als u vindt dat wij ons niet correct of professioneel tegenover u hebben opgesteld, kunt u een klachtenformulier invullen.

Binnen 24 uur contact
Wij vinden het erg vervelend als iemand een klacht of vervelende ervaring heeft en nemen iedere klacht serieus. U kunt er op rekenen dat wij na ontvangst van uw klacht binnen 24 uur per e-mail contact met u opnemen om naar een oplossing te zoeken. Ga naar het klachtenformulier.

Ik heb geen klacht of bezwaar, maar wel een vraag

Heeft u geen klacht maar wel een vraag, dan staat het antwoord wellicht bij de veelgestelde vragen WW. U kunt uiteraard ook altijd contact opnemen met uw casemanager.