U ontvangt een Ziektewetuitkering via ActivaSZ omdat uw (ex-) werkgever eigenrisicodrager is. Hij is hierdoor zelf verantwoordelijk voor de uitkering en begeleiding van (ex-) werknemers die bij ziekte een beroep doen op de Ziektewet. Uw (ex-) werkgever heeft ActivaSZ ingeschakeld om de begeleiding en uitbetaling voor hem uit te voeren.

Het eerste dat u van ons merkt, is een telefoontje naar aanleiding van uw aflopende dienstverband of van uw Ziektewetaanvraag. Een van onze casemanagers neemt contact met u op om afspraken te maken over uw herstel en re-integratie. Intussen zetten we ook het proces in gang voor uitbetaling van uw Ziektewetuitkering.

Uitbetaling van uw uitkering

Er is altijd enige tijd nodig om vast te stellen of u recht heeft op een Ziektewetuitkering, loongegevens op te vragen en uw uitkering te berekenen. In de meeste gevallen ontvangt u de eerste betaling vier weken nadat uw recht op de Ziektewetuitkering is ingegaan. Daarna betalen we wekelijks uit. Volgens de wet bedraagt de uitkering 70% van uw dagloon, het bedrag dat u gemiddeld bij uw laatste werkgever verdiende vóór u ziek werd. Vaak betekent dit dat uw inkomsten lager zijn dan het bedrag dat u wegens ziekte tijdens uw dienstverband kreeg doorbetaald van uw (ex-) werkgever.

Ondersteuning bij uw re-integratie

Mensen die bij toeval ziek worden rond het tijdstip dat hun dienstverband afloopt, herstellen meestal snel en kunnen dan hopelijk vlot weer aan het werk. Duurde uw verzuim al langer of is er meer aan de hand? Dan gaan wij na hoe we u het beste bij uw herstel kunnen ondersteunen. Een bedrijfsarts beoordeelt uw beperkingen en uw mogelijkheden om te werken. En wij stellen een plan van aanpak op met praktische afspraken over uw herstel en re-integratie.

Klacht of bezwaar?

ActivaSZ lost problemen graag zo snel mogelijk op. Soms bepalen de regels echter dat u bij een andere partij moet aankloppen. We wijzen u graag de weg!

Bekijk onze filmpjes

Wanneer u in de Ziektewet komt, zit u wellicht met vragen als: wat mag ik van mijn verzuimbegeleider verwachten en wat wordt er van mij verwacht? Aan de hand van drie filmpjes geven we u inzicht in de begeleiding door ActivaSZ.

Dit verwachten we van u

Wij gaan ervan uit dat u uw best doet om uw eigen herstel en re-integratie te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan het bezoeken van de bedrijfs- of verzekeringsarts als die u oproept. En aan het nakomen van afspraken in het plan van aanpak. U vindt uw rechten en plichten overzichtelijk bij elkaar in ons ziek-uit-dienst reglement. Hiermee weet u altijd wat we van elkaar mogen verwachten.

Een vraag over uw uitkering of re-integratie?

U ontvangt een Ziektewetuitkering via ActivaSZ. Mogelijk vraagt u zich af hoe dat werkt. Of misschien loopt u tegen een vraag aan omdat u post van ons heeft gehad, of omdat u iets rond uw uitkering of uw ziekte moet regelen. We hebben enkele veelgestelde vragen voor u op een rij gezet en van een antwoord voorzien. Zit uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met uw casemanager.