Casemanagers bij ActivaSZ zijn verantwoordelijk voor optimale begeleiding van mensen in de Ziektewet, WGA en WW. In het geval van de Ziektwet en WGA volgen ze alle ontwikkelingen rond uw ziekte vanaf uw eerste ziektedag. En ze zijn uw eerste aanspreekpunt als u vragen heeft over uw uitkering of re-integratie. Voor beoordeling van uw ziekte of arbeidsongeschiktheid en uw mogelijkheden om te werken schakelt uw casemanager altijd andere professionals in.

Als wij van uw (ex-) werkgever een melding over uw ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid hebben ontvangen, neemt een van onze casemanagers zo snel mogelijk telefonisch contact met u op. We maken dan afspraken over uw herstel en re-integratie. En uiteraard krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen, als u hier behoefte aan heeft. Aansluitend stuurt uw casemanager u ook altijd informatie toe, zodat u weet wat u kunt verwachten en wat uw rechten en verplichtingen zijn.

Afspraken over herstel en re-integratie

Blijft u langere tijd ziek, dan heeft u geregeld opnieuw contact met uw casemanager. Hoe vaak dat precies is, hangt af van uw situatie. Naarmate de kans groter is dat die op korte termijn verandert, zal er meer contact zijn. Concrete afspraken over uw herstel en/of re-integratie komen terecht in een plan van aanpak. De adviezen van de bedrijfs- of verzekeringsarts en arbeidsdeskundige vormen hierbij altijd het uitgangspunt. Die bepalen welke begeleiding u van ons krijgt en of er reden is om uw situatie opnieuw te laten beoordelen.

Uw casemanager

Vier dingen die u over uw casemanager moet weten:

  • Personeelswisselingen zijn nooit helemaal uit te sluiten, maar ActivaSZ streeft ernaar om u een vaste casemanager te geven. Dat is immers voor iedereen het prettigste.
  • Een casemanager begeleidt u bij uw ziekte of arbeidsongeschiktheid, maar kan u nooit hersteld of arbeidsgeschikt verklaren. Dit kan alleen uzelf of de bedrijfs- of verzekeringsarts.
  • Onze casemanagers volgen het advies van de bedrijfs- of verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Geven die aan dat u hersteld bent of meer kunt werken, of dat bepaalde werkzaamheden voor u geschikt zijn? Dan zetten we op basis hiervan vervolgstappen.

U bereikt uw casemanager via (024) 750 40 00. Hij of zij beantwoordt graag al uw vragen. Voor uw gemak staat op deze site ook een overzicht met antwoorden op veelgestelde vragen over de WGA-uitkering en veelgestelde vragen over de Ziektewetuitkering.