Langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers vormt voor werkgevers een belangrijk bedrijfsrisico. Want of u als (middel)grote organisatie nu publiek of privaat verzekerd bent, uiteindelijk komen de kosten van WGA-instroom altijd voor uw rekening. Met ActivaSZ WGA-management houdt u dit risico optimaal onder controle. Wij lossen niet alleen WGA-dossiers op, maar helpen u ook actief om instroom te voorkomen.

Interesse?

Laat ons weten hoe we u kunnen bereiken
Wij nemen binnen 24 uur contact op om een afspraak te maken.

Veel werkgevers zijn gewend de WGA als een verzekeringsvraagstuk te benaderen. Maar het is juist de kwaliteit van de uitvoering die het verschil maakt, verzekeren zou het sluitstuk moeten zijn. De effectiviteit van de uitvoering – instroompreventie, re-integratie – bepaalt de omvang van de premie die u betaalt, niet andersom!

Loonwaarde creëren

Hoe u ook verzekerd bent, de WGA beloont altijd een focus op het creëren en behouden van loonwaarde. Als u erin slaagt om een deels arbeidsongeschikte medewerker weer duurzaam aan de slag te krijgen, is dat immers de best mogelijke risico- en kostenbeheersing.

Uitstroom verhogen, instroom voorkomen

Daarom heeft u baat bij uitvoering van topkwaliteit. ActivaSZ is een zeer ervaren uitvoerder en kan bogen op uitstekende uitstroomcijfers. Maar liever nog helpen we u instroom in de WGA te voorkomen. Met onze Pre-WGA-Scan (zie kader) kunnen we verhoogde instroomrisico’s al tijdens de loondoorbetalingsperiode signaleren.

Instroompreventie

Grip op uw risico’s met de pre-WGA Scan

Waar veel aanbieders focussen op het oplossen van bestaande WGA-schade, helpt ActivaSZ u ook actief om die te voorkomen. Met onze Pre-WGA-Scan weet u zeker dat u geen kansen mist of fouten maakt op het gebied van instroompreventie.

Uitstroombevordering

Doortastend casemanagement, actieve re-integratie

Zelfs de beste preventie sluit instroom niet volledig uit. Dankzij doortastend casemanagement en effectieve re-integratie profiteert u bij ActivaSZ van succesvolle WGA-uitstroombevordering.