U ontvangt een WGA-uitkering via ActivaSZ omdat uw (ex-) werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA. Hierdoor is hij zelf verantwoordelijk voor de uitkering en begeleiding van (ex-) werknemers die bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een beroep doen op de WIA. Uw (ex-) werkgever heeft ActivaSZ ingeschakeld om de begeleiding en uitbetaling voor hem uit te voeren.

Wij nemen contact op zodra we horen dat u recht krijgt op een WGA-uitkering. Mogelijk loopt uw dienstverband dan nog wel en de uitkering nog niet. Of misschien verwisselt u juist de ene uitkering voor de andere, omdat u vanuit de Ziektewet instroomt in de WGA. Wij vinden het hoe dan ook van belang dat u snel contact heeft met een van onze casemanagers. Deze professional geeft uitleg over de uitkering en maakt een inschatting van uw situatie. Welke mogelijkheden en beperkingen heeft u? En welke ondersteuning kunt u gebruiken?

Uitbetaling van uw uitkering

Intussen zetten we het proces in gang voor uitbetaling van uw WGA-uitkering. Gaat die eenmaal lopen, dan vindt de uitbetaling maandelijks plaats. Voor de omvang van de uitkering zijn wij afhankelijk van UWV, want alleen deze instantie mag het bedrag bepalen waar u recht op heeft. Werkt u de ene maand meer dan de andere? Dan moet er rekening mee houden dat u eerst hetzelfde bedrag krijgt als de maand ervoor. Daarna passen we een verrekening toe.

Ondersteuning bij uw re-integratie

Wij kunnen diverse instrumenten inzetten om u bij uw re-integratie te ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld begeleiding door een jobcoach zijn, of inzet van een jobhunter die voor u op zoek gaat naar vacatures. Een andere optie is een proefplaatsing waarbij u ten minste 4 weken op proef en onder begeleiding betaald werk verricht. Of een spoor 3 traject waarbij we u voorbereiden op of ondersteunen bij het vinden van passend werk bij een andere werkgever.

Klacht of bezwaar?

ActivaSZ lost problemen graag zo snel mogelijk op. Soms bepalen de regels echter dat u bij een andere partij moet aankloppen. We wijzen u graag de weg!

Dit verwachten we van u

We gaan ervan uit dat u al het mogelijke doet om uw eigen re-integratie te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan meewerken aan redelijke voorstellen om u weer aan de slag te krijgen, of aan een herkeuring door de verzekeringsarts van UWV.

We hebben de belangrijkste rechten en plichten opgenomen in een WGA-reglement. Zo kunt u altijd terugvinden wat we van elkaar mogen verwachten. U kunt het WGA-reglement opvragen bij uw casemanager.

Een vraag over uw uitkering of re-integratie?

U ontvangt een WGA-uitkering en/of begeleiding via ActivaSZ. Mogelijk vraagt u zich af hoe dat werkt. Of misschien loopt u tegen een vraag aan omdat u post van ons heeft gehad, of omdat u iets rond uw uitkering of uw re-integratie moet regelen.

We hebben enkele veelgestelde vragen voor u op een rij gezet en van een antwoord voorzien. Zit uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met uw casemanager.