U ontvangt via ActivaSZ een Ziektewet-, WGA- of WW-uitkering. Dit betekent automatisch dat wij persoonsgegevens over u verwerken. We doen dit zeer zorgvuldig, en niet alleen omdat dit wettelijk verplicht is. We vinden gewoon dat u hier zonder meer op moet kunnen vertrouwen.

ActivaSZ hecht grote waarde aan uw privacy. Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Wij staan geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die toeziet op correcte omgang met privacygevoelige informatie. Verder is ActivaSZ ISO 27001 gecertificeerd. Wij staan garant voor een correcte en veilige verwerking van informatie binnen onze organisatie.

Privacystatement

In ons privacystatement ZW/WGA en ons privacystatement WW leest u hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken, om welke gegevens het gaat en met welke partijen wij deze informatie kunnen delen. Maar ook wat uw rechten zijn, bijvoorbeeld als u gegevens over uzelf wilt inzien of wijzigen. U ontvangt dit document automatisch zodra wij onze begeleiding starten. Daarnaast vindt u op deze webpagina altijd het meest recente exemplaar.

Als u vragen heeft

Onze Functionaris gegevensbescherming ziet erop toe dat we bij de verwerking van persoonsgegevens volgens de wettelijke regels handelen. Deze professional is ook uw aanspreekpunt als u hier vragen of opmerkingen over heeft. In ons privacystatement ZW/WGA en ons privacystatement WW leest u hoe u in zulke gevallen contact opneemt.

Zit u met een andere vraag?

Lees antwoorden op veelgestelde vragen:

Wilt u weten welke bewaartermijnen wij hanteren?