Wij verzorgen uitkeringen, begeleiding en re-integratie voor zieke, arbeidsongeschikte en werkloze werknemers. Dit doen we namens werkgevers die zélf verantwoordelijkheid dragen voor deze (ex-) medewerkers. Onze experts doen er alles aan om u zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen, zodat u weer aan de slag kunt.

Drie zaken waar u op kunt rekenen

Hoe wij u precies ondersteunen, hangt af van uw situatie. Maar er zijn drie zaken waar u in elk geval op kunt rekenen:

  • Als er re-integratiemogelijkheden zijn, zullen we die maximaal benutten. Wilt u graag weer aan de slag, dan kunt u ervan op aan dat wij u ondersteunen waar we maar kunnen.
  •  We streven naar begeleiding door een vaste casemanager. Zo heeft u één aanspreekpunt voor alles wat met uw uitkering en re-integratie te maken heeft.
  • Heeft u te maken met beperkingen, dan laten wij die beoordelen door een gecertificeerde bedrijfs- of verzekeringsarts. U weet dus zeker dat een specialist nagaat wat u wel en niet kunt.

Werk als beste sociale zekerheid

ActivaSZ is ervan overtuigd dat werk hebben altijd de beste sociale zekerheid is. Niemand staat graag aan de zijlijn. Een baan vormt immers veel meer dan alleen een bron van inkomsten: wie goed werk levert, is daar trots op en voelt zich beter over zichzelf. Heeft u te maken met ziekte of arbeidsongeschiktheid, dan zien wij het als onze voornaamste uitdaging om werk te vinden waarbij dát ondanks uw beperkingen mogelijk is.

Klacht of bezwaar?

ActivaSZ lost problemen graag zo snel mogelijk op. Soms bepalen de regels echter dat u bij een andere partij moet aankloppen. We wijzen u graag de weg!

WGA: werken is financieel altijd het voordeligst

De WGA is zodanig ingericht dat werken financieel aantrekkelijk is. Welke WGA-uitkering u ook precies ontvangt (er zijn er drie), u bent altijd beter af bent naarmate u uw mogelijkheden om te werken beter benut. Uw inkomen bestaat uit de uitkering plus het geld dat u verdient door te werken. En naarmate u meer verdient, valt uw totale inkomen hoger uit. Daarom is werken altijd gunstig. Uw voordeel kan oplopen tot honderden euro’s per maand!

Ziektewet of WW: werk biedt de grootste zekerheid

Ontvangt u een Ziektewet- of WW-uitkering, dan is het financieel altijd het gunstigst om zo snel mogelijk weer aan de slag te komen. De uitkering biedt inkomenszekerheid, maar is lager dan het bedrag dat u gemiddeld verdiende vóór u ziek werd. U ontvangt hier 70% van, plus mogelijk nog een cao-aanvulling. Hoe dan ook gaat u er financieel op achteruit én mist u kansen om u verder te ontwikkelen. Om nog maar te zwijgen over het feit dat u in beide gevallen na enige tijd het recht op de uitkering verliest. Heeft u op dat moment geen werk en geen andere inkomsten? Dan kan uw inkomen dalen naar bijstandsniveau (het minimumloon, of als u alleenstaand bent: 70% daarvan).