U krijgt WW-begeleiding via ActivaSZ omdat u actief bent (geweest) binnen de Overheid of het Onderwijs en te maken heeft met (dreigende) werkloosheid. Werkgevers in deze sectoren zijn als ‘eigenrisicodrager’ zélf verantwoordelijk voor de uitkering en begeleiding van werkloze en met werkloosheid bedreigde werknemers. Uw (ex-) werkgever heeft ActivaSZ ingeschakeld om de begeleiding voor hem uit te voeren.

Het eerste dat u van ons merkt, is een telefoontje naar aanleiding van uw aflopende dienstverband of van uw WW-aanvraag. Een van onze casemanagers neemt contact met u op om afspraken te maken over uw re-integratie. Intussen zet UWV het proces in gang voor uitbetaling van uw WW-uitkering. Heeft u een ook bovenwettelijke aanvulling aangevraagd, dan doet een sectorale uitvoeringsinstantie hiervoor hetzelfde.

Ondersteuning bij het vinden van nieuw werk

Terwijl deze instanties zich richten op het uitbetalen van uw uitkering, focussen wij volledig op actieve en gerichte ondersteuning bij het vinden van passend nieuw werk. Samen met u zetten we in een plan van aanpak op een rij waar uw kansen liggen, en wat er nodig is om die te verzilveren. Dat kan bijvoorbeeld een sollicitatietraining of jobcoaching zijn. Maar ook een proefplaatsing, stage of herscholing, als dit de beste kansen biedt om weer aan de slag te komen.

Advies over vrijstelling van verplichtingen

Wij helpen u ook graag verder als het voor uw re-integratie nuttig of noodzakelijk is om vrijstelling te hebben van de normale WW-verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan een ontheffing van uw sollicitatieplicht tijdens een opleiding, proefplaatsing of stage. Wilt u zo’n re-integratieactiviteit benutten? Laat het ons weten, dan kunnen wij u vertellen wat er mogelijk is en met u meedenken. UWV geeft hoe dan ook alleen toestemming als wij namens uw (ex-) werkgever een positief advies afgeven.

Klacht of bezwaar?

ActivaSZ lost problemen graag zo snel mogelijk op. Soms bepalen de regels echter dat u bij een andere partij moet aankloppen. We wijzen u graag de weg!

Dit verwachten we van u

Wij gaan ervan uit dat u uw best doet om uw eigen re-integratie te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan het nakomen van afspraken in het plan van aanpak of andere redelijke voorstellen om u weer aan het werk te krijgen.

U vindt uw rechten en plichten overzichtelijk bij elkaar in ons
re-integratiereglement. Hiermee weet u altijd wat we van elkaar mogen verwachten.

Een vraag over uw uitkering of re-integratie?

U ontvangt WW-begeleiding via ActivaSZ. Mogelijk vraagt u zich af hoe dat werkt. Of misschien loopt u tegen een vraag aan omdat u post van ons heeft gehad, of omdat u iets rond uw uitkering of uw re-integratie moet regelen.

We hebben enkele veelgestelde vragen voor u op een rij gezet en van een antwoord voorzien. Zit uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met uw casemanager.