ActivaSZ is een deskundige en doortastende private uitvoerder van sociale zekerheid. Wij helpen werkgevers in alle mogelijke sectoren bij het beheersen en oplossen van Ziektewet- en WGA-dossiers. Voor de overheid en het onderwijs doen we dat ook op het terrein van de WW. Zo profiteren onze klanten van maximale grip op de financiële risico’s van ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Voortgekomen uit Acture

Hoewel ActivaSZ dateert van 2017, reiken onze wortels veel dieper. We begonnen in 2011 als Acture Bedrijven, een onderdeel van de succesvolle uitvoerder sociale zekerheid Acture. Waar Acture zich specifiek blijft richten op de uitzendsector, bedienen wij de overige sectoren van de Nederlandse economie. En omdat wij staan voor een op maat gesneden aanpak, doen we dat graag onder een herkenbaar eigen label.

Deskundig en ervaren

We zijn dus tegelijkertijd jong én zeer ervaren. En uiteraard blijven we ook in de toekomst gewoon putten uit het reservoir van over de jaren opgebouwde kennis en kunde. Zo bieden we onze klanten extra focus en maatwerk, op het hoge kwaliteitsniveau dat ze vanouds van ons gewend zijn.

Focus op duurzame oplossingen

Onze specialisten houden van proactief aanpakken. Maar we hebben altijd respect voor de menselijke maat en focussen op duurzame oplossingen, want alleen daar worden u en uw (ex-) werknemer werkelijk beter van. Op grond van hetzelfde principe houden we u op de hoogte van de vorderingen, terwijl we tegelijkertijd de privacy respecteren. ActivaSZ is ISO 27001 gecertificeerd en voldoet aan de privacyregels die de Autoriteit Persoonsgegevens vanaf mei 2018 hanteert.

ActivaSZ en Acture

Acture is sinds eind 2008 actief op de markt voor private uitvoering van de sociale zekerheid. Na aanvankelijke focus op de uitzendbranche breidde het zijn dienstverlening in 2011 uit naar de andere sectoren van Nederland. Sinds augustus 2017 bedient het die via het nieuwe label ActivaSZ.