Als overheids- of onderwijswerkgever bent u verplicht eigenrisicodrager voor de WW. Uitkeringen en eventuele aanvullingen wegens werkloosheid kunnen u daarom hoge kosten opleveren. Het is belangrijk om deze verplichtingen scherp in beeld te hebben. Alleen dan kunt u immers sturen op de kosten. ActivaSZ WW-uitvoering helpt u zicht te houden op wat u moet en mag bij (dreigende) werkloosheid. Uw ex-werknemers profiteren van actieve begeleiding werk naar werk.

Interesse?

Laat ons weten hoe we u kunnen bereiken
Wij nemen binnen 24 uur contact op om een afspraak te maken.

Als werkgever in de sector overheid en onderwijs wilt u uw WW-verplichtingen graag zo goed mogelijk invullen. Vanwege de kosten die ermee gemoeid zijn, maar ook omdat u er belang bij heeft om tegemoet te komen aan de vereisten van goed en aantrekkelijk werkgeverschap. Met ActivaSZ haalt u een ervaren specialist in huis die u hierbij maximale ondersteuning biedt.

Regels en kosten scherp in beeld

Dit doen we in de eerste plaats door in kaart te brengen met welke regels en kosten u te maken heeft. Zo weet u zeker dat u ook alle sectorspecifieke regelingen en bijbehorende kosten scherp in beeld heeft. Verder kunnen we u helpen bij het toetsen van het juridisch kader, zodat uw WW-reglement optimaal aansluit bij de geldende wet- en regelgeving. Zo scheppen we samen met u de juiste uitgangspunten voor effectieve begeleiding en kostenbeheersing.

Actieve en gerichte ondersteuning

Door actieve en gerichte ondersteuning te bieden bij het vinden van passend nieuw werk, zorgen we voor een voortvarende invulling van uw eigenrisicodragerschap. Samen met uw ex-werknemer zetten we in een plan van aanpak op een rij waar zijn kansen liggen, en wat er nodig is om die te verzilveren. En of dat nu een sollicitatietraining, jobcoaching of herscholing is, u en uw ex-werknemer kunnen de afspraken en de vorderingen eenvoudig volgen in een overzichtelijk en goed beveiligd cliëntvolgsysteem. Transparant, en geheel in lijn met de laatste privacyregels.

Scherpe controle toekenning en toerekening

Aan uw WW-verplichtingen zijn voor u veel kosten verbonden. Daarom controleren wij bij iedere nieuwe uitkering scherp of UWV die correct heeft toegekend én terecht aan u toerekent. Kloppen de hoogte van het dagloon en de duur van de uitkering? Is een andere werkgever wellicht (mede) verantwoordelijk? Belangrijke vragen, zeker omdat het antwoord vrijwel altijd ook gevolgen heeft voor de bovenwettelijke uitkering. Op die laatste passen we vanzelfsprekend dezelfde scherpe controle toe.

Ondersteuning bij bovenwettelijke uitkering

ActivaSZ ondersteunt u niet alleen bij de wettelijke, maar ook bij de bovenwettelijke uitkering die veel werknemers bij werkloosheid ontvangen. Een essentieel verschil, want deze uitkeringen worden niet begrensd door het maximum dagloon en lopen soms zelfs door tot de AOW-leeftijd. Hierdoor vormen ze vaak het leeuwendeel van uw kosten. U kunt erop rekenen dat wij uw (ex-) werknemers blijven herinneren aan hun re-integratieplichten. Oók als de wettelijke uitkering inmiddels is afgelopen.