Als u een uitkering ontvangt vanuit ActivaSZ krijgt u in het begin van het volgende jaar van ons een jaaropgaaf. Op deze pagina vertellen wij u meer over deze jaaropgaaf, de begrippen die op de jaaropgaaf staan en geven we antwoorden op veelgestelde vragen.

In uw jaaropgaaf van ActivaSZ staat informatie over de aan u betaalde uitkering(en) en de daarop ingehouden belasting, premies en bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW) van een bepaald kalenderjaar. Deze informatie geven we ook door aan de belastingdienst. U heeft uw jaaropgaaf nodig wanneer u uw inkomsten opgeeft bij o.a. de belastingaangifte.

 

Hieronder worden de begrippen in uw jaaropgaaf toegelicht.

1. Loon loonbelasting / volksverzekeringen
Dit is het bedrag waarover de te betalen loonbelasting en premie volksverzekeringen wordt berekend.

2. Ingehouden loonbelasting / premie volksverzekeringen (loonheffing).
Dit is het bedrag dat u aan loonbelasting en premie volksverzekeringen hebt betaald.

3. Verrekende arbeidskorting
Arbeidskorting is een heffingskorting. Dit is het bedrag aan arbeidskorting waar rekening mee is gehouden.

4. Loonheffingskorting
Hier kunt u zien of loonheffingskorting wel (code 1) of niet (code 0) is toegepast. En met ingang van welke datum deze is toegepast.

5. BSN / Sofinummer
Uw burgerservicenummer of sofinummer

6. Loon zorgverzekeringswet
Dit is het bedrag waarover de bijdrage Zorgverzekeringswet berekend wordt.

7. Ingehouden bijdrage zorgverzekeringswet
Dit is het bedrag dat u aan de bijdrage Zorgverzekeringswet hebt betaald.

8. Levensloopverlofkorting
Dit is het bedrag van de levensloopverlofkorting dat is verrekend.
Omdat dit een verplicht onderdeel is in een jaaropgaaf wordt dit genoemd, maar dit is niet van toepassing op de Ziektewet- of WGA-uitkering die u van ons ontvangen heeft.

9. Totaal premies werknemersverzekeringen
Dit is het bedrag aan premies werknemersverzekeringen dat wij voor u hebben afgedragen. U betaalt mee aan de premies voor de werknemersverzekeringen als u loon of een uitkering ontvangt en jonger bent dan de AOW-leeftijd. Het bedrag dat u hier ziet is extra informatie voor u. Deze gegevens heeft u niet nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting.

10. Werkgeversheffing ZVW
Dit is het bedrag aan werkgeversheffingen zorgverzekeringswet dat wij voor u hebben afgedragen. Het bedrag dat u hier ziet is extra informatie voor u. Deze gegevens heeft u niet nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Snel naar: vraag en antwoord ZW
Snel naar: vraag en antwoord WGA
Snel naar: contact met ActivaSZ
Hieronder hebben we tot slot enkele veelgestelde vragen over de jaaropgaaf voor u op een rij gezet en van een antwoord voorzien. Wanneer u op de vraag klikt verschijnt het antwoord.

Vraag en antwoord

Wanneer heb ik recht op een jaaropgaaf?

U heeft recht op een jaaropgaaf over elk kalenderjaar waarin u van ActivaSZ een uitkering heeft ontvangen.
Let op: het kan gebeuren dat u aan het einde van het kalenderjaar X ziek bent geworden. Vindt vervolgens de eerste uitbetaling plaats in het volgende kalenderjaar Y, dan ontvangt u alleen een jaaropgaaf over jaar Y, niet over jaar X. Niet het moment waarop u ziek bent geworden is dus beslissend, maar het moment waarop u de uitkering ontving.

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgaaf?

Jaaropgaven worden uiterlijk op 1 maart beschikbaar gesteld in het portal op deze website, waar u ook uw uitkeringsspecificatie(s) kunt vinden.

Is uw jaaropgave op 1 maart nog niet beschikbaar, dan is er ergens iets misgegaan. Wij verzoeken u vriendelijk om contact met ons op te nemen, zodat we uw jaaropgave alsnog zo snel mogelijk  beschikbaar kunnen stellen. U kunt hiervoor het contactformulier op activasz.nl gebruiken.

Waar kan ik mijn jaaropgaaf vinden?

U vindt uw jaaropgaaf in het portal op deze website.

  • Voer bij ‘Gebruikerscode’ uw code <<….>> in.
  • Voer in het daarvoor bestemde veld uw geboortedatum in.
  • Toets bij Pincode de laatste vier cijfers in van het rekeningnummer waarop u de Ziektewet- of WGA-uitkering heeft ontvangen.
  • U kunt uw uitkeringsspecificaties en jaaropgave inzien en uitprinten.

Mijn jaaropgaaf is nog niet beschikbaar. Wat nu?

Is uw jaaropgave op 1 maart nog niet beschikbaar, dan is er ergens iets misgegaan. Wij verzoeken u vriendelijk om contact met ons op te nemen, zodat we uw jaaropgave alsnog zo snel mogelijk  beschikbaar kunnen stellen. U kunt hiervoor het contactformulier op activasz.nl gebruiken.

Waarom ontvang ik meerdere jaaropgaven?

Heeft u meerdere werkgevers, of maakt uw werkgever gebruik van meerdere loonheffings(sub)nummers? Dan ontvangt u van iedere werkgever en/of per loonheffings(sub)nummer een aparte jaaropgaaf. U dient alle jaaropgaven op te nemen in uw belastingaangifte. Het loonheffingsnummer vindt u op uw jaaropgaaf achter de naam van de werkgever.

Waarom staat er een negatief bedrag op mijn jaaropgaaf?

Als u van ons te veel of ten onrechte een uitkering hebt ontvangen, moet u dit terugbetalen. Betaalt u dit terug in een ander jaar dan dat u de uitkering heeft ontvangen? Dan ziet u dit terug als ‘negatief loon’ op uw jaaropgaaf.

Voorbeeld: u ontvangt in jaar X een te hoge uitkering. U betaalt dit terug in jaar Y. Dan ontvangt u over jaar Y een jaaropgaaf met een negatief bedrag.

Let op: Doe in dit geval zeker aangifte bij de Belastingdienst. Het kan dan zijn dat u geld terugkrijgt.

Waar kan ik terecht met overige vragen?

Staat uw vraag er niet tussen, of is uw vraag onvoldoende beantwoord? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag. Dit kan per telefoon: 024-7504000, per mail: info@activasz.nl of laat een bericht achter op onze contactpagina.