Ziektewet Uitvoering van ActivaSZ is bedoeld voor eigenrisicodragers. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijkheid neemt voor de bekostiging van Ziektewetuitkeringen, de ziektebegeleiding en de re-integratie. Om eigenrisicodrager te worden, moet u een aanvraag indienen bij de Belastingdienst. Wij vertellen u graag wat er bij de aanvraag komt kijken én hoe u van het eigenrisicodragen een succes maakt.

Interesse?

Laat ons weten hoe we u kunnen bereiken
Wij nemen binnen 24 uur contact op om een afspraak te maken.

U kunt eigenrisicodrager worden als u dit in de drie voorafgaande jaren niet bent geweest. Voldoet u aan deze voorwaarde, dan zijn er jaarlijks twee momenten waarop u de overstap kunt maken: per 1 januari of per 1 juli. In beide gevallen moet u uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de startdatum een aanvraag hebben ingediend bij de Belastingdienst. Dat is dus op respectievelijk 1 april of 1 oktober. De fiscus hanteert hiervoor een standaard aanvraagformulier.

De wet verplicht u een gecertificeerde bedrijfsarts te betrekken bij de ziektebegeleiding. Het financiële risico afdekken met een verzekering is niet verplicht en vaak ook niet nodig. Vindt u deze financiële zekerheid wél prettig of noodzakelijk, dan raden wij u aan om goed doordacht te werk te gaan (zie kader).

Als eigenrisicodrager Ziektewet bent u verantwoordelijk voor diverse uitvoeringstaken die anders bij UWV liggen. Het gaat dan allereerst om het bekostigen van de uitkeringen, de ziektebegeleiding en de re-integratie. Maar ook om het opleggen van sancties als een (ex-) werknemer zijn verplichtingen niet nakomt. Bij ActivaSZ hoeft u zich over deze taken geen zorgen te maken: wij regelen alles voor u.

Eigenrisicodragerschap verzekeren? Doe het doordacht!

Wij raden werkgevers aan om de uitvoering als kernvraag te beschouwen en de verzekering als sluitstuk. De ziektebegeleiding en de re-integratie moeten de verzekeringspremie bepalen, niet andersom! Heeft u inderdaad behoefte aan financiële zekerheid, richt dan een oplossing naar draagkracht in. Zo is de schadelastbeheersing optimaal en ontvangen alle partijen de juiste prikkels. En betaalt u dus nooit meer dan nodig is.

Op zoek naar meer kennis en kunde?

De Nederlandse sociale zekerheid is complex en voortdurend in beweging. Wij helpen u graag up-to-date te blijven. We volgen de actualiteit op de voet en geven praktische tips. Zo bent u altijd klaar voor de toekomst!