Bij eigenrisicodragen voor de Ziektewet is een verzekering niet verplicht en ook niet altijd nodig. Heeft u als werkgever wél behoefte aan extra financiële zekerheid? Dan adviseren wij u om de uitvoering als kernvraag te beschouwen en de Ziektewet verzekering als sluitstuk. De ziektebegeleiding en de re-integratie moeten de verzekeringspremie bepalen, niet andersom!

Interesse?

Laat ons weten hoe we u kunnen bereiken
Wij nemen binnen 24 uur contact op om een afspraak te maken.

Het uitgangspunt van ActivaSZ is dat de kwaliteit van de uitvoering bepaalt hoeveel grip u heeft op de kostenrisico’s van de Ziektewet. We raden u aan om allereerst na te gaan wat voor uw organisatie het beste is: publieke uitvoering door UWV of een private oplossing. Kiest u voor private uitvoering, dan wordt u eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Een volgende vraag is of u hierbij een Ziektewet verzekering nodig heeft. Het is verstandig om u bij al deze vragen te laten ondersteunen door een deskundige assurantieadviseur.

Eigenrisicodragen zonder Ziektewet verzekering

Als eigenrisicodrager betaalt u zelf de Ziektewetuitkeringen van zieke (ex-) werknemers. Het gaat hierbij uitsluitend om flexkrachten zoals tijdelijke werknemers, stagiairs en thuiswerkers. Hun uitkering loopt maximaal twee jaar. Het risico is daarom relatief beperkt van omvang. Met name grotere organisaties kiezen er vaak voor om het volledig zelf te dragen.

Eigenrisicodragen met Ziektewet verzekering

Is extra financiële zekerheid in uw geval wél noodzakelijk of verstandig, dan kunt u als werkgever een Ziektewet verzekering afsluiten. Deze verzekering dekt de kosten die u voor Ziektewetuitkeringen moet maken. Meestal vergoedt de verzekeraar ook de werkgeverslasten die u over de uitkering moet betalen.

Wat moet uw Ziektewet verzekering bieden?

ActivaSZ werkt met evenveel plezier rechtstreeks met u samen als via een Ziektewet verzekeraar. Ook zullen wij u nooit voorschrijven of aanbevelen welke aanbieder of verzekeringsoptie u moet kiezen. Deze advisering is voorbehouden aan erkende assurantieadviseurs. Wel geven we u op basis van onze ervaringen als uitvoerder Ziektewet graag een overweging mee. Als werkgever bent u de enige die direct loonwaarde kan creëren. De voornaamste vraag waar u met uw adviseur bij stil moet staan is altijd hoeveel zekerheid u nodig heeft. Maar het verdient op zijn minst overweging of u de financiële prikkel van de uitkering kunt en wilt behouden. Moet u uitkeringen zélf betalen, dan loont het ook direct om actief met de werknemer aan de slag te gaan.

Advies over uw Ziektewet verzekering?

Moet u kiezen voor publieke verzekering bij UWV of voor eigenrisicodragen Ziektewet? Heeft u bij private uitvoering een Ziektewet verzekering nodig? Of kunt u beter de financiële prikkel van de uitkering behouden? Al deze vragen kunt u het beste samen met uw financieel adviseur beantwoorden.

Eigenrisicodragen: dit komt erbij kijken

Om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden, moet u een aanvraag indienen bij de Belastingdienst. Wij vertellen u graag wat hierbij komt kijken én hoe u van het eigenrisicodragen een succes maakt.