Wilt u optimaal profiteren van alles wat ActivaSZ uitstroombevordering WGA u te bieden heeft? Overweeg dan om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijkheid neemt voor de bekostiging van WGA-uitkeringen, de ziektebegeleiding en de re-integratie. Wij vertellen u graag hoe u eigenrisicodrager wordt én hoe u er een succes van maakt.

 

Interesse?

Neem contact op met mij

Laat ons weten hoe we u kunnen bereiken. Wij nemen binnen 24 uur contact op om een afspraak te maken.

Naar het contactformulier

U kunt eigenrisicodrager worden als u dit in de drie voorafgaande jaren niet bent geweest. Voldoet u aan deze voorwaarde, dan zijn er jaarlijks twee momenten waarop u de overstap kunt maken: per 1 januari of per 1 juli. In beide gevallen moet u uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de startdatum een aanvraag hebben ingediend bij de Belastingdienst. Dat is dus op respectievelijk 1 april of 1 oktober. De fiscus hanteert hiervoor een standaard aanvraagformulier.

U heeft altijd een garantieverklaring nodig van een erkende bank of verzekeraar. Dit is een formele bevestiging dat deze partij de WGA-uitkeringen voor haar rekening neemt als u onverhoopt failliet gaat. U kunt dit document meteen meesturen met de aanvraag, of het (binnen vijf weken) nasturen. U bent niet verplicht een verzekering af te sluiten voor het financiële risico, maar vaak is dit wel verstandig. Kiest u voor deze financiële zekerheid, dan raden wij u aan om goed doordacht te werk te gaan (zie kader).

Als eigenrisicodrager WGA bent u verantwoordelijk voor diverse taken die anders bij UWV liggen. Bijvoorbeeld het bekostigen van de uitkeringen, de ziektebegeleiding en de re-integratie. Maar ook het opleggen van sancties aan (ex-) werknemers die hun verplichtingen niet nakomen. En het organiseren van een bezwaar- en beroepsprocedure. De wet vereist dat u hiervoor een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) opricht. Bij ActivaSZ hoeft u zich over deze verplichtingen geen zorgen te maken: wij regelen alles voor u.

Eigenrisicodragen verzekeren? Doe het doordacht!

Wij raden werkgevers aan om de uitvoering als kernvraag te beschouwen en de verzekering als sluitstuk. De ziektebegeleiding en de re-integratie moeten de verzekeringspremie bepalen, niet andersom! Heeft u inderdaad behoefte aan financiële zekerheid, richt dan een oplossing naar draagkracht in. Zo is de schadelastbeheersing optimaal en ontvangen alle partijen de juiste prikkels. En betaalt u dus nooit meer dan nodig is.

Op zoek naar meer kennis en kunde?

De Nederlandse sociale zekerheid is complex en voortdurend in beweging. Wij helpen u graag up-to-date te blijven. We volgen de actualiteit op de voet en geven praktische tips. Zo bent u altijd klaar voor de toekomst!