Heeft u bij het eigenrisicodragen behoefte aan extra financiële zekerheid? Dan adviseren wij u om de uitvoering als kernvraag te beschouwen en de verzekering als sluitstuk. De ziektebegeleiding en de re-integratie moeten de verzekeringspremie bepalen, niet andersom! Verder raden wij u aan om een oplossing naar draagkracht in te richten. Zo weet u zeker dat de schadelastbeheersing optimaal is en alle partijen de juiste prikkels ontvangen. En dat u nooit meer betaalt dan nodig is.

Interesse?

Laat ons weten hoe we u kunnen bereiken
Wij nemen binnen 24 uur contact op om een afspraak te maken.

Volgens deze methode, die ontwikkeld is door ons moederbedrijf Acture, schept u een drie-eenheid van werkgever, uitvoerder en risicodrager met een heldere rol- en taakverdeling:

  • De werkgever wordt eigenrisicodrager.
  • De uitvoerder voert alle (wettelijke) verplichtingen voor de eigenrisicodrager uit.
  • De risicodrager draagt alleen de risico’s die u als werkgever niet kunt en mag dragen.

De juiste prikkels

Alleen deze aanpak garandeert dat alle partijen de juiste prikkels krijgen, zo hebben wij ervaren. Maar er vindt ook geen prikkeling plaats die juist ongewenst is.

  • U krijgt stimulansen om loonwaarde te creëren, maar u hoeft zich niet te ontwikkelen tot een juridisch deskundige of een specialist sociale zekerheid. U concentreert zich gewoon op uw kerntaak: het succes van uw organisatie vergroten.
  • De uitvoerder krijgt maximale prikkels om (ex-) werknemers te activeren en duurzaam loonwaarde te creëren, bij u of elders. Hij is hierin gespecialiseerd én direct bij gebaat. Daarom zal hij zich er volledig voor inzetten.

De verzekeraar kan zich richten op het bieden van financiële zekerheid. Hij hoeft zich niet op terreinen te begeven waar hij niet thuis hoort (zoals de medische gegevens van zieke en arbeidsongeschikte werknemers) en zich niet thuis voelt (zoals de uitvoering).

Oplossing naar draagkracht: goedkoper én beter

Door alleen te verzekeren wat u zelf niet kunt dragen, betaalt u nooit meer dan nodig is. Ook houdt u zo altijd een directe financiële prikkel om zelf actief met de werknemer aan de slag te gaan. Essentieel, want als werkgever bent u de enige die daadwerkelijk loonwaarde kan creëren.

  • Bij de Ziektewet kunnen met name voor grotere organisaties vaak heel goed zonder verzekering.
  • Bij de WGA is verzekeren meestal wel noodzakelijk, maar is het prima mogelijk én verstandig om niet het volledige risico af te dekken.

Meer weten? Laat uw contactgegevens achter. We nemen binnen 24u contact met u op!

Op zoek naar meer kennis en kunde?

De Nederlandse sociale zekerheid is complex en voortdurend in beweging. Wij helpen u graag up-to-date te blijven. We volgen de actualiteit op de voet en geven praktische tips. Zo bent u altijd klaar voor de toekomst!