ActivaSZ vindt de privacy van u als bezoeker van deze website belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd.  In deze Privacy Policy leest u hoe we via deze website gegevens verzamelen en verwerken. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vormt de basis voor ons beleid.   

Verwerking van persoonsgegevens op deze website 

Op deze website kunt u digitale formulieren invullen om in contact te treden met ActivaSZ. Bijvoorbeeld voor het indienen van een klacht, een verzoek om contact op te nemen of voor het downloaden van een document. Hiervoor vragen we u een aantal persoonsgegevens in te vullen, zodat we in de gelegenheid worden gesteld uw vraag of verzoek te beantwoorden en contact met u op te nemen. Het gaat om onderstaande persoonsgegevens:  

 • Naam; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres. 

Bij het indienen van een klacht vragen we u aanvullend onderstaande persoonsgegevens. Deze zijn optioneel:

 • Geslacht: Door het invullen van uw geslacht kunnen wij onze reactie aan u persoonlijker maken.  
 • Geboortedatum: Indien u als zieke (ex-) werknemer wordt begeleid of begeleid bent door ActivaSZ kunnen we u aan de hand van uw geboortedatum sneller identificeren en van dienst zijn.    
 • De uitkering die u van ons ontvangt (ZW/WGA/WW): ook deze informatie helpt ons om u sneller te indentifceren en van dienst te zijn.  

Deze gegevens worden beveiligd gedeeld met de desbetreffende medewerker van ActivaSZ. De gegevens worden beveiligd en geanonimiseerd op deze website opgeslagen en automatisch na 28 dagen permanent verwijderd.   

Gebruik van cookies 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn maakt deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden (en vergelijkbare technieken) die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Cookies zorgen ervoor dat de website u bij een volgend bezoek herkent en uw instellingen en voorkeuren onthoudt.   

Voor het gebruik van cookies gelden wettelijke regels. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen functionele cookies, analytische cookies en andere cookies.   

 • Functionele cookies: zorgen ervoor dat de website goed werkt en hebben zeer weinig gevolgen voor uw privacy. 
 • Analytische cookies: analyseren uw bezoekersgedrag en helpen om de website te beteren. Deze cookies hebben weinig gevolgen voor uw privacy. 
 • Andere cookies: hebben een grotere impact op uw privacy en mogen alleen als u vooraf toestemming geeft. 

Cookies op deze website
Op deze website worden functionele cookies gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken. Daarnaast gebruiken we analytische cookies om ons websitebeheer te analyseren en de inhoud van onze website te verbeteren. Ook kunt u onze nieuwsberichten delen op sociale media: Twitter, Facebook en LinkedIn. Wanneer u gebruikt maakt van een van deze buttons worden  cookies geplaatst door deze partijen.   

Cookies verwijderen?
Om cookies te verwijderen kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen. Hoe u dit doet hangt af van de internetbrowser die u gebruikt, bijvoorbeeld: Chrome, Microsoft Edge, Safari of Firefox. In de meeste gevallen gaat u hiervoor naar het ‘instellingen-menu’, waar u de ‘browsegeschiedeniskunt wissen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de helpfunctie van de desbetreffende browser. Daar ziet u stapsgewijs waar en hoe u cookies kunt verwijderen.   

  

Registreren en analyseren van websitebezoek 

Voor het registreren en analyseren van bezoekersgedrag op deze website maken we gebruik van Google Analytics. De website van ActivaSZ registreert algemene bezoekgegevens, zonder dat u als gebruiker wordt geïdentificeerd. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd.  Het analyseren van bezoekersgedrag op onze website heeft als doel om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Op deze wijze kan ActivaSZ haar dienstverlening voor u verder optimaliseren.   

Let op: indien u de registratie in Google Analytics volledig wilt uitzetten kunt u in de cookiemelder van deze website de optie ‘Google Analytics uitzetten’ aanvinken.   

  

Registreren en analyseren van websitebezoek door organisaties 

Aan deze website is SalesFeed Software gekoppeld. Deze Software verwerkt IP-adressen van organisaties die onze website bezoeken. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van deze doelgroep gegenereerd. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens.

Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie over de SalesFeed Software verwijzen we u naar: www.salesfeed.com 

ActivaSZ en andere websites 

Op de website van ActivaSZ kunt u hyperlinks aantreffen naar andere websites. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld in een nieuwsbericht doorverwijzen naar de website van de Belastingdienst of UWV voor aanvullende informatie 

ActivaSZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de omgang door beheerders van andere websites met uw gegevens 

  

Maatregelen voor de beveiliging van uw gegevens 

De veiligheid en privacy van uw gegevens zijn voor ActivaSZ hoge prioriteit. We geven u graag een overzicht van de maatregelen die we treffen op het gebied van privacy, security en certificering.   

  

Uw rechten omtrent de verwerking van persoonsgegevens 

Conform de AVG heeft u een aantal rechten inzake uw persoonsgegevens:   

 • Het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van uw bewaren.   
 • Het recht om de persoonsgegevens te laten wijzen, dan wel te laten verwijderen.   
 • Het recht om in bezwaar te gaan tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ActivaSZ 
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.  

Wilt u gebruik maken van een van deze rechten? Neem dan contact op met: FG@Activasz.nl 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

ActivaSZ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ActivaSZ) tussen zit.

 

Wijzigingen 

ActivaSZ kan  deze Privacy Policy aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving of publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u daarom aan deze Privacy Policy regelmatig opnieuw te bekijken. Deze versie is gepubliceerd in september 2020.   

  

Contact 

Onze Functionaris gegevensbescherming ziet erop toe dat we bij de verwerking van persoonsgegevens volgens de wettelijke regels handelen. Deze professional is ook uw aanspreekpunt als u hier vragen of opmerkingen over heeft. Vragen naar aanleiding van deze Privacy Policy kunt u sturen naar: FG@Activasz.nl