De instroom in de WIA blijft dit en volgend jaar oplopen. Ook neemt bij zowel de WGA als de IVA het aantal lopende uitkeringen toe. Bij de WGA-instroom van grote werkgevers zijn daarnaast de verschillen tussen de sectoren gegroeid. Intussen blijft bij zowel de WGA als de Ziektewet het marktaandeel eigenrisicodragers in de lift zitten.

Dit zijn enkele belangrijke conclusies die te trekken zijn uit de juninota UWV 2018 en de WGA-instroomcijfers grote werkgevers 2017. UWV verwacht dat de totale instroom in 2018 en 2019 blijft toenemen. In 2017 lag deze op 41.800, in 2018 wordt dat naar verwachting 42.700 en in 2019 42.900. Bij de WGA zijn in de voorbije jaren de verschillen tussen de sectoren toegenomen. Het landelijke gemiddelde voor grote werkgevers lag in beide jaren op 0,24%. Maar in 2016 lag de laagste sectorale instroom nog op 0,10% en de hoogste op 0,65%. In 2017 was dat respectievelijk 0,08% en 0,78%.

WGA passeert grens van 200.000 uitkeringen
Bij zowel de WGA als de IVA stijgt naar verwachting ook het aantal lopende uitkeringen. In 2018 neemt het aantal WGA-uitkeringen toe met 13.700 en in 2019 met 13.200. Hierdoor passeert de WGA in 2019 voor het eerst de grens van 200.000 uitkeringen. Volgens UWV is de groei van het WGA-bestand een direct gevolg van het feit dat het minder herbeoordelingen uitvoert. Deze conclusie over de gevolgen van het capaciteitsgebrek bij UWV was ook al te vinden in de januarinota 2018.

Eigenrisicodragen WGA gaat weer richting niveau 2016
Zoals gebruikelijk geeft UWV in de juninota ook een nieuwe prognose voor de marktontwikkelingen bij de WGA. De uitkeringsinstantie verwacht hier een voorzetting van de ontwikkeling die inzette in 2017. Aan het begin van dat jaar hadden eigenrisicodragers een aandeel in de loonsom van 36%. Dat betekende toen nog een flink lager aandeel dan de 41% van 2016, maar daarna trad het herstel in. UWV verwacht nu dat het aandeel van eigenrisicodragers toeneemt van 37% in 2017 naar 40% in 2019, weer bijna hetzelfde niveau dus als in 2016.

Ook eigenrisicodragen Ziektewet blijft toenemen
Bij de Ziektewet verwacht UWV ook verdere groei van het marktaandeel van eigenrisicodragers. In 2016 lag dit nog op 33%, daarna steeg het in 2017 naar 41%. Voor 2018 verwacht de uitkeringsinstantie een bescheidener groei naar 43%. Een belangrijke achterliggende trend is hier dat uitzenden op basis van tijdelijke contracten en sectorverloning bij uitzendbedrijven nog steeds aan populariteit wint. Het gaat doorgaans om uitzenders die voorheen eigenrisicodrager waren, maar nu weer publiek zijn verzekerd.

Meer informatie

Gerelateerd