Bedrijfsartsen die taken willen delegeren aan andere professionals, hebben voortaan een Werkwijzer Taakdelegatie ter beschikking om dit met de vereiste zorgvuldigheid te doen. Toepassing van dit instrument biedt een extra kwaliteitswaarborg bij delegatie van taken aan professionals binnen arbodiensten en uitvoerders sociale zekerheid.

De Werkwijzer Taakdelegatie is een praktische uitwerking van het NVAB-standpunt taakdelegatie. Met dit standpunt gaf de beroepsvereniging van bedrijfsartsen in 2018 aan wat de wettelijke mogelijkheden en beperkingen zijn als een bedrijfsarts taken delegeert aan andere professionals. Dit laatste komt in de praktijk veel voor omdat het de efficiëntie kan verhogen en de druk op de bedrijfsarts kan verminderen. Er is al jaren een flink tekort aan bedrijfsartsen.

Hulpmiddel voor verantwoorde keuzes

Volgens het NVAB-standpunt hoort taakdelegatie altijd een bewuste keuze van de bedrijfsarts zélf te zijn. Verder blijft deze geneeskundig specialist altijd eindverantwoordelijk als andere professionals namens hem (deel)taken uitvoeren, en moet hij sommige taken altijd zélf blijven doen. De nu gepubliceerde Werkwijzer is met steun van het ministerie van SZW ontwikkeld. Hij helpt bedrijfsartsen om op al deze punten zorgvuldige afwegingen en keuzes te maken, en goed te evalueren of de kwaliteit en de privacy zijn gewaarborgd. Het instrument biedt hiervoor een praktisch stappenplan en concrete hulpmiddelen zoals checklists en leidraden.

Zekerheid over naleving wettelijke regels

Hiermee biedt de Werkwijzer een extra kwaliteitswaarborg bij delegatie van taken aan professionals binnen arbodiensten en uitvoerders sociale zekerheid. De Acture Groep, waar ActivaSZ deels van uitmaakt, benut het instrument bijvoorbeeld als toetssteen voor de eigen werkwijze op het gebied van taakdelegatie. Zo hebben klanten de zekerheid dat de uitvoering steeds volgens de wettelijke regels verloopt. Bij delegatie van taken aan bijvoorbeeld eigen HR- of arbofunctionarissen van de werkgever is die zekerheid al snel in gevaar. Deze werkwijze heeft volgens de Werkwijzer niet de voorkeur omdat hij een groot risico oplevert voor de onafhankelijkheid van de zorgverlening.

Meer informatie