De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava) heeft positieve gevolgen gehad. Deze conclusie trekt UWV na analyse van de instroom in de Ziektewet en de WIA in de jaren 2010-2016. Eigenrisicodragers voor de Ziektewet laten de beste resultaten zien.

Volgens de Monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010-2016 daalde het aantal eindedienstverbanders tussen 2012 en 2016 van 40.800 naar 28.200. Dit betekent dat het instroomrisico in deze periode afnam van 0,6% naar 0,4%. Tegelijkertijd nam ook de doorstroom vanuit de Ziektewet naar de WIA af. In de jaren 2010-2012 lag deze op 16%, daarna zakte dit naar 14% in 2013 en 13% in 2014. Daling van de instroom en verblijfsduur in de Ziektewet en doorstroom naar de WIA waren belangrijke doelen van de Wet Bezava.

Belangrijke rol voor eerstejaarsbeoordeling
Een belangrijke – maar niet de enige – factor in de verbeterde cijfers is de eerstejaarsbeoordeling in de Ziektewet. Het effect van de invoering van dit nieuwe beoordelingsmoment is merkbaar vanaf 2013. Gemiddeld verliest één op de drie ZW’ers bij deze keuring zijn recht op de uitkering. Uiteraard werkt dit ook positief door in de doorstroom van eindedienstverbanders naar de WIA. Bereikte in 2010-2012 nog telkens 27% de WIA-poort, daarna zakte dit naar 18% (2013) en 17% (2014).

Eigenrisicodragers doen het beter
Interessant is dat er duidelijke verschillen zijn tussen bedrijven die publiek zijn verzekerd voor de Ziektewet en eigenrisicodragers. De laatste groep slaagt er vaker in om de zieke werknemer al vóór de eerstejaarsbeoordeling hersteld te krijgen. Onderging in de jaren 2013-2015 bij publiek verzekerde bedrijven gemiddeld 42,7% deze keuring, bij eigenrisicodragers was dat maar 23%. Werkgevers die eigenrisicodragen realiseren mede hierdoor aanzienlijk minder doorstroom naar de WIA. Lag deze doorstroom bij publiek verzekerde werkgevers in 2013-2014 gemiddeld op 14%, bij eigenrisicodragers was dat 8,5%.

Meer informatie

Gerelateerd