De premiekorting die kleine werkgevers vanaf 2021 moest compenseren voor de kosten van de loondoorbetaling bij ziekte is van de baan. In plaats daarvan mikt het kabinet op versnelde invoering van premiedifferentiatie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Die moet volgens de nieuwe plannen in 2022 zijn gerealiseerd in plaats van in 2024.

De wijziging van de plannen rond de premiekorting blijkt uit een Kamerbrief van minister Koolmees (SZW). Hierin geeft de bewindsman aan dat de Belastingdienst de regeling als onuitvoerbaar heeft bestempeld. De fiscus verwacht bij invoering te veel problemen bij de handhaving en te grote risico’s op procesverstoringen. Daarom is in onderling overleg besloten dat het beter is om te streven naar vervroegde invoering van een gedifferentieerde Aof-premie.

Kunstgreep gaat uiteindelijk niet door

De premiekorting was hoe dan ook een tijdelijke maatregel die uiterlijk in 2024 plaats moest maken voor premiedifferentiatie in het Aof. Uiteindelijk sluit dit laatste beter aan bij de wens om een specifieke tegemoetkoming voor kleine werkgevers te realiseren, schrijft Koolmees. De premiekorting had inderdaad veel weg van een kunstgreep. Alle werkgevers zouden een 0,1% hogere premie gaan betalen in ruil voor een uniforme premiekorting van € 1.200. Omdat ging om een vast bedrag per administratieve eenheid, zouden uiteindelijk toch vooral kleine werkgevers profiteren.

Lot compensatie over 2021 onduidelijk

De bewindsman zet in op invoering van de gedifferentieerde Aof-premie per 2022. Een formele uitvoeringstoets moet nog plaatsvinden, maar de Belastingdienst en UWV hebben in eerste instantie positief op de plannen gereageerd. Vóór de zomer van 2020 moet het benodigde wetsvoorstel bij de Tweede Kamer liggen. Onduidelijk is nog of kleine werkgevers compensatie ontvangen over het overgangsjaar 2021. Hierover is Koolmees nog in gesprek met werkgeversvereniging MKB-Nederland. De minister heeft beloofd de Kamer in het voorjaar te informeren over de uitkomsten.

Andere plannen rond re-integratie en arbeidsongeschiktheid gaan gewoon door

De Kamerbrief van Koolmees schept ook duidelijkheid over het lot van twee andere maatregelen uit het oorspronkelijke conceptwetsvoorstel dat de premiekorting moest regelen:

  • Het kabinet wil het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer nog steeds leidend maken bij de toets op de re-integratie-inspanningen door UWV.
  • Ook wil de regering nog altijd dat het arbeidsongeschiktheidspercentage gedurende vijf jaar niet kan worden verlaagd als een WIA-gerechtigde meer inkomsten uit arbeid heeft dan voorzien.

In zijn Kamerbrief geeft de minister aan dat hij voor deze maatregelen in 2020 een wetsvoorstel wil indienen. De bewindsman streeft naar invoering per 1 januari 2021.