Als het aan het kabinet ligt, blijft de AOW-gerechtigde leeftijd in 2025 op 67 jaar liggen. Dit blijkt uit een Kamerbrief van minister Koolmees (SZW). Voorwaarde is dat het parlement instemt met een wetvoorstel dat een tempovertraging regelt bij de koppeling aan de levensverwachting. De kabinetsplannen hebben mede tot doel de instroom van ouderen in de WIA te temperen.

Het tempo waarmee de AOW-leeftijd stijgt is van direct belang voor de instroom in de WIA, blijkt uit onderzoek van UWV. Deze instantie concludeerde eerder dit jaar dat de oplopende pensioenleeftijd de voornaamste drijvende factor was achter de voortgaande stijging van de WIA-instroom in 2018. Door de opschuivende pensioendatum stijgt niet alleen het aantal oudere werknemers, maar ook het risico om arbeidsongeschikt te raken.

Kabinet nu nog gebonden aan oude regels

Formeel stelt het kabinet de AOW-gerechtigde leeftijd voor 2025 op basis van CBS-prognoses over de levensverwachting van 65-jarigen vast op 67 jaar en drie maanden. Dit komt doordat de wet nu nog bepaalt dat de regering de in 2025 geldende leeftijdsgrens vóór 1 januari 2020 op deze wijze moet vaststellen. Het lukt de regering niet om voor deze deadline een wetsvoorstel gereed te hebben dat de regels wijzigt. Het voornemen om zo’n wetsvoorstel in te dienen komt voort uit het pensioenakkoord. Hierin heeft het kabinet afgesproken om de AOW-leeftijd na 2024 langzamer te laten stijgen dan de levensverwachting.

Koppeling aan levensverwachting verandert

In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Koolmees dat de voorbereidingen voor het wetsvoorstel zijn gestart. Stemt het parlement straks in met de beoogde wetswijziging, dan maakt dit de nu vastgestelde AOW-leeftijd voor 2025 weer ongedaan. Elk jaar levenswinst leidt dan namelijk tot gemiddeld acht maanden langer doorwerken, nu is dat nog een vol jaar. Eerder wist het kabinet al te regelen dat de AOW-leeftijd de komende jaren in vertraagd tempo stijgt tot 67 jaar in 2024. Minister Koolmees informeert de Tweede kamer voor de zomer van 2020 over de voortgang bij het wetsvoorstel.

Meer informatie

  • Kamerbrief minister Koolmees (SZW) over de AOW-leeftijd in 2025
  • Kennisverslag van 2019-03 UWV over volumeontwikkelingen
  • Prognose levensverwachting 65-jarigen (CBS)
  • Overzicht stijging pensioenleeftijd (ministerie SZW)

Gerelateerd