Als het kabinet zijn voornemen uitvoert om de toegangseisen voor de WIA aan te scherpen, verliest zo’n 9% van de groep WGA 80-100% het recht op een WIA-uitkering. Dit blijkt uit een steekproef. Minister Koolmees (SZW) geeft in reactie op Kamervragen aan dat de exacte uitwerking van dit onderdeel van het regeerakkoord nog niet vast staat.

Volgens het regeerakkoord hoeft UWV bij de WIA-keuring straks van drie geschikte functies niet telkens ten minste drie werkelijk bestaande banen te vinden. De uitkeringsinstantie moet nog steeds negen banen aanwijzen, maar de verdeling over de drie functies doet niet meer ter zake. Dit vergroot de kans dat iemand volgens de keuring nog zelf in zijn inkomen kan voorzien. Daarnaast moet de groep WGA 80-100% straks ten minste 50% van het resterende verdienvermogen benutten om recht te hebben op een loonaanvullingsuitkering. Deze eis geldt nu alleen voor de groep WGA 35-80%.

Geen uitkering voor 9% van de groep 80-100% WGA
Het effect van de eerste maatregel is in 2017 in kaart gebracht bij het onderzoek Geschikt voor de Arbeidsmarkt. Zo’n 9% van de groep WGA 80-100% die nog kan werken zou geen uitkering krijgen. Deze werknemers zouden volgens de nieuwe regels minder dan 35% van hun verdienvermogen verliezen. Nog eens 4% zou niet langer vallen onder de regels van wat nu de groep WGA 80-100% is, maar onder die van de groep WGA 35-80%. Concreet zouden deze mensen voortaan geen loonaanvullingsuitkering meer krijgen als ze minder dan 50% van hun verdienvermogen benutten.

Koolmees houdt optie bijstelling open
De grote vraag is nu of het kabinet vasthoudt aan het regeerakkoord, of daar toch van afwijkt. Minister Koolmees houdt nadrukkelijk ruimte open om dat te doen in zijn antwoord op Kamervragen over de kwestie. De bewindsman rekende bij de behandeling van vragen over de begroting SZW al voor hoeveel mensen door de wijziging worden getroffen. Nu voegt hij daaraan toe dat hij graag in gesprek wil met de sociale partners over het hele pakket over ziekte en arbeidsongeschiktheid. Koolmees wil een invulling realiseren “die op draagvlak (…) kan rekenen en rechtvaardig, werkbaar en effectief is”.

Meer informatie

Gerelateerd