Uit ziektecijfers van Acture Groep blijkt dat de griepgolf van de afgelopen maanden Nederland beduidend minder heeft gekost ten opzichte van vorig jaar.

Waar vorig jaar in april de griepperiode 2017/18 al op 1,2 miljard euro en uiteindelijk eindigde op een kostenpost van 1,3 miljard euro, komen we nu half april uit op een kostenpost van 750 miljoen euro. De verwachting dat dit bedrag nog sterk stijgt is nihil, dit daar de griepgolf achter de rug is. De kans dat griep dit voorjaar opnieuw in opkomst komt, is met het warmer wordende weer zeer klein.

Acture Groep gaat vanaf de volgende griepperiode de cumulatieve griepkosten periodiek op de website publiceren.

-ActivaSZ is onderdeel van Acture Groep-

Bovenstaande cijfers zijn als volgt berekend:
Uitgaande van 261 werkdagen per jaar, een gemiddeld jaarinkomen van € 30.000, een landelijke loonsom van € 206 miljard en de loonsom van klanten van Acture van 2016 en 2017 is een schatting gemaakt van de totale verwachte kosten van griepgolven. De griepgolf 2016-2017 kostte inclusief de uitloop tot het einde € 550 miljoen. De griepgolf 2017-2018 wordt meer dan twee keer zo duur, namelijk € 1,3 miljard.”