De beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (beschikking Whk) voor 2021 is inmiddels door de belastingdienst verstuurd. Heeft u de beschikking ontvangen, controleer deze dan goed. Het komt helaas geregeld voor dat de Belastingdienst uitkeringen ten onrechte aan een werkgever toerekent. Dit betekent dan een onnodig hoge Whk-premie. En in het slechtste geval tot 10 jaar uitkeringslasten! Daarom is het belangrijk dat u de toekenning van de Whk-premies goed controleert. Hiervoor moet u eerst bezwaar maken.

Tijdig bezwaar maken

Als werkgever heeft u altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de Whk-beschikking. ActivaSZ adviseert om dit inderdaad te doen. Alleen wanneer u (tijdig) bezwaar maakt, kunt u controleren of UWV uitkeringen terecht aan u toerekent. U ontvangt dan namelijk de instroomlijst met alle Burgerservicenummers van (ex-) werknemers die aan u zijn toegerekend.

Check toerekeningen op dossierniveau

In de beschikking Whk die u ontvangt, staat hoe u bezwaar kunt maken en aan welke termijn u zich hierbij dient te houden. Heeft u de instroomlijst eenmaal binnen, dan loont het de moeite om op dossierniveau de rechtmatigheid van de toerekeningen tegen het licht te houden.

Op deze punten kunt u extra controleren:

  • Was deze werknemer inderdaad bij u in dienst?
  • Heeft de werknemer een tweede werkgever?
  • Zijn er werknemers aan u toegerekend die onder de no-risk polis vallen?
  • Zijn er werknemers aan u toegerekend die onder de nawerking van een andere werkgever vallen?
  • Zijn er kansen om schade te verhalen op een aansprakelijke derde partij (regres)?
  • Klopt de datum van WIA-instroom?