Tulpenfonds biedt verzekering vanaf 50 euro per maand

Betaalbare AOV moet aantal onverzekerde zzp’ers terugbrengen tot onder de 100.000

Van de 900.000 zelfstandigen in Nederland van wie het zzp-inkomen het hoofdinkomen is, zijn er ruim 700.000 niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De meesten van hen (70%) vinden zo’n verzekering te duur. Het onlangs opgerichte Tulpenfonds maakt het mogelijk je vanaf 50 euro per maand te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het onderscheidende punt van deze nieuwe verzekering? Verzekerden betalen een zeer lage premie én krijgen maximale ondersteuning om snel weer aan de slag te kunnen. Een betaalbare premie en hulp bij herstel vanaf dag één. Het Tulpenfonds heeft met deze oplossing de ambitie om het aantal onverzekerde zzp’ers terug te dringen tot onder de 100.000.

Het Tulpenfonds, een initiatief van de Acture Groep, specialist in private uitvoering van sociale zekerheid, speelt in op de onvrede onder zzp’ers over de hoge premies die reguliere verzekeraars rekenen voor een AOV. Veel zelfstandigen zien, bij gebrek aan een alternatief volledig af van zo’n verzekering. Intussen is er onder hen, zo blijkt uit onderzoek, wel behoefte aan een verzekering die een eerste financieel vangnet biedt bij langer durende arbeidsongeschiktheid.

Hulp bij herstel

Een opvallend kenmerk van dit nieuwe Tulpenfonds is de specifieke ondersteuning. Vanaf dag één van de arbeidsongeschiktheid staat er een verzuimconsulent paraat die de zzp’ers bijstaat op weg naar herstel. Deze kijkt per incident naar de beste specialist die de zzp’er kan helpen. Ook kan een jobcoach worden ingeschakeld. Is een verzekerde na een jaar in staat om weer te werken, maar om gezondheidsredenen niet in hetzelfde beroep, dan wordt hij of zij ook daarin begeleid.

Vier verschillende ‘prijsmandjes’

De nieuwe AOV biedt via de indeling in solidariteitsgroepen zeer aantrekkelijke tarieven, vanaf € 50 per maand. Afhankelijk van het beroep en de leeftijd wordt de ondernemer opgenomen in een van deze vier groepen. De premie kan, zo zegt het Tulpenfonds, in de praktijk veel lager uitvallen dan veel zzp’ers verwachten. Daar komt bij dat de premie aftrekbaar is en feitelijk netto nog lager uitkomt.

Onverzekerde zzp’ers: terug naar 100.000

Maudie Derks, CEO van de Acture Groep: “Al jaren hikken verzekeraars en de politiek aan tegen het probleem dat zzp’ers veelal niet verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Natuurlijk is niet-verzekeren de eigen keuze van de ondernemer. Maar bij uitval doen arbeidsongeschikte zzp’ers uiteindelijk wel een beroep op publiek geld. De politiek deed in het regeerakkoord een oproep aan de markt om met oplossingen te komen. De combinatie van de directe ondersteuning plus een financieel vangnet bij langdurige arbeidsongeschiktheid zien wij als een antwoord op dit politieke verzoek. Het is ons een doorn in het oog dat er nog zoveel onverzekerde zzp’ers zijn”.

Derks noemt het Tulpenfonds “een betaalbare service met als toegevoegde waarde de ondersteuning vanaf dag één en de garantie van een verzekering.” Derks: “Actieve activering tot re-integratie past iedere ondernemer die zelf verantwoordelijk wil zijn en die zijn of haar eigen broek wil ophouden. Zoals we zelf zeggen: als je ons nodig hebt, dan zijn we er voor je.”

De verzekeraar van het Tulpenfonds is iptiQ Life S.A.

Ga naar www.tulpenfonds.nl voor meer informatie.