Succesvolle private uitvoering van sociale zekerheid vraagt om goede communicatie met uw (ex-) werknemers. Bij ActivaSZ is dat prima geregeld: wij besteden veel aandacht aan heldere informatie en duidelijke afspraken.