Door een wijziging in de wettelijke regels telt vanaf 1 januari 2020 de Ziektewetuitkering niet meer mee voor de hoogte van de arbeidskorting. Dit betekent dat uw Ziektewetuitkering vanaf 2020 netto lager uit kan vallen. U heeft dit kunnen lezen op onze site.
Door een technische fout is in enkele gevallen deze wijziging niet doorgevoerd waardoor het kan zijn dat bij u vanaf nu de netto uitkering pas is aangepast. Heeft u hierdoor eerder een te hoge uitkering ontvangen, dan zal er een correctie plaatsvinden. In dat geval wordt u hier binnenkort over geïnformeerd. Onze excuses voor het ongemak.

Waar kan ik mijn inloggegevens vinden?
Iedereen die van ons een uitkering krijgt, ontvangt persoonlijke inloggegevens. Hiermee kunt u op ieder gewenst moment inloggen op activasz.nl, bijvoorbeeld om uw uitkeringsspecificaties in te zien.

Wij verstrekken de inloggegevens in de dagloonbrief. Deze ontvangt u ongeveer vier weken nadat wij uw ziekmelding van uw (ex-)werkgever hebben binnengekregen.

Beschikt u niet meer over deze brief? Neem dan contact op met uw casemanager.