Wilt u als werkgever maximale grip hebben op de kostenrisico’s rond ziekte van flexibel personeel? Overweeg dan om eigenrisicodrager Ziektewet te worden. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijkheid neemt voor de bekostiging van Ziektewetuitkeringen, de ziektebegeleiding en de re-integratie. Wij vertellen u graag hoe u eigenrisicodrager Ziektewet wordt én hoe u er een succes van maakt.

Interesse?

Laat ons weten hoe we u kunnen bereiken
Wij nemen binnen 24 uur contact op om een afspraak te maken.

Bij ziekte van tijdelijk personeel betekent einde contract allang niet meer einde zorgen. Via uw Ziektewetpremie betaalt u als werkgever tegenwoordig immers net zo goed de rekening. En belandt een zieke ex-werknemer uiteindelijk in de WGA, dan lopen de kosten nog veel verder op. Als eigenrisicodrager Ziektewet kunt u deze risico’s zelf beheersen, maar krijgt u er ook heel wat taken bij. Ziektewet Uitvoering van ActivaSZ biedt u volledige ontzorging én maximale grip op de kosten.

Verantwoordelijkheden eigenrisicodrager Ziektewet

Als eigenrisicodrager Ziektewet bent u verantwoordelijk voor diverse taken die anders bij UWV liggen. Bijvoorbeeld het bekostigen van de uitkeringen, de ziektebegeleiding en de re-integratie. Maar ook het opleggen van sancties aan (ex-) werknemers die hun verplichtingen niet nakomen. Bij ActivaSZ hoeft u zich over deze verplichtingen geen zorgen te maken: wij regelen alles voor u.

Zo wordt u eigenrisicodrager Ziektewet

  • U kunt eigenrisicodrager Ziektewet worden als u dit in de drie voorafgaande jaren niet bent geweest. Voldoet u aan deze voorwaarde, dan kunt u starten per 1 januari of per 1 juli. Uw aanvraag moet uiterlijk drie maanden voor de startdatum bij de Belastingdienst binnen zijn, dus op 1 oktober of 1 april.
  • De wet verplicht u een gecertificeerde bedrijfsarts te betrekken bij de ziektebegeleiding. Dit is bij onze dienstverlening vanzelfsprekend gegarandeerd.

Verzekering eigenrisicodrager Ziektewet

U bent niet verplicht een verzekering af te sluiten voor het financiële risico dat u als eigenrisicodrager Ziektewet loopt. Vaak is dit ook niet nodig. Als uitvoerder raden wij u aan om in elk geval te overwegen of u een directe financiële prikkel voor uzelf kunt en wilt behouden. Moet u uitkeringen zélf betalen, dan loont het ook direct om als werkgever actief met de werknemer aan de slag te gaan.

Advies over eigenrisicodragen Ziektewet

Moet u kiezen voor publieke verzekering bij UWV of voor eigenrisicodragen Ziektewet? Heeft u bij private uitvoering een Ziektewet verzekering werkgever nodig? Wilt en kunt u financiële prikkels inbouwen? Al deze vragen kunt u het beste samen met uw financieel adviseur beantwoorden.

Private uitvoering aanzienlijk succesvoller

Vergelijking van de prestaties van UWV en ActivaSZ maakt duidelijk dat private uitvoering aanzienlijk succesvoller is.

  • Bij UWV is de gemiddelde verblijfsduur in de Ziektewet ruim acht maanden. Bij ActivaSZ is dat 14 weken. Hiermee realiseren wij meteen ook de kortste verblijfsduur van de private markt.
  • Werkgevers die van UWV overstappen naar ActivaSZ (eigenrisicodragen), zien hun ZW- en WIA-cijfers aanmerkelijk verbeteren.

(Bron: UWV, Kwantitatieve informatie 2016)