Wilt u als werkgever maximale grip hebben op de kostenrisico’s rond gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid? Overweeg dan om eigenrisicodrager WGA te worden. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijkheid neemt voor de bekostiging van WGA-uitkeringen, de ziektebegeleiding en de re-integratie. Wij vertellen u graag hoe u eigenrisicodrager WGA wordt én hoe u er een succes van maakt.

Interesse?

Laat ons weten hoe we u kunnen bereiken
Wij nemen binnen 24 uur contact op om een afspraak te maken.

Zelfs de beste preventie sluit instroom in de WGA niet volledig uit. Daarom is het belangrijk om te overwegen aan wie u de uitstroombevordering toevertrouwt. Als eigenrisicodrager WGA kunt u als werkgever zélf een oplossing inrichten voor doortastend casemanagement en effectieve re-integratie. Zo oefent u directe invloed uit op de uitstroom van gedeeltelijk arbeidsongeschikte (ex-) werknemers uit de WGA. Dit geeft u maximale grip op uw kostenrisico’s.

Verantwoordelijkheden eigenrisicodrager WGA

Als eigenrisicodrager WGA bent u verantwoordelijk voor diverse taken die anders bij UWV liggen. Bijvoorbeeld het bekostigen van de uitkeringen, de ziektebegeleiding en de re-integratie. Maar ook het opleggen van sancties aan (ex-) werknemers die hun verplichtingen niet nakomen. En het organiseren van een bezwaar- en beroepsprocedure. De wet vereist dat u hiervoor een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) opricht. Bij ActivaSZ hoeft u zich over deze verplichtingen geen zorgen te maken: wij regelen alles voor u. Daarnaast ondersteunen we u met actieve instroompreventie.

Zo wordt u eigenrisicodrager WGA

  • U kunt eigenrisicodrager WGA worden als u dit de drie voorbije jaren niet bent geweest. Voldoet u aan deze voorwaarde, dan kunt u starten per 1 januari of per 1 juli. Uw aanvraag moet uiterlijk drie maanden voor de startdatum bij de Belastingdienst binnen zijn, dus op 1 oktober of 1 april.
  • U heeft altijd een garantieverklaring nodig van een erkende bank of verzekeraar. Dit is een formele bevestiging dat deze partij de WGA-uitkeringen voor haar rekening neemt als u onverhoopt failliet gaat.

Verzekering eigenrisicodrager WGA

U bent niet verplicht een verzekering af te sluiten voor het financiële risico dat u als eigenrisicodrager WGA loopt. Vaak is dit wel verstandig. Kiest u voor deze financiële zekerheid? Dan raden wij u aan om in elk geval te overwegen of u een directe financiële prikkel voor uzelf kunt inbouwen. Dit kan door een oplossing naar draagkracht in te richten. De verzekering dekt dan alleen de kosten die u zelf niet kunt of wilt dragen. Zo loont het altijd om actief met de werknemer aan de slag te gaan.

Advies over eigenrisicodragen WGA

Moet u kiezen voor publieke verzekering bij UWV of voor eigenrisicodragen WGA? Heeft u bij private uitvoering een WGA verzekering werkgever nodig? Kunt u naast zekerheid ook financiële prikkels inbouwen? Al deze vragen kunt u het beste samen met uw financieel adviseur beantwoorden.

Uitstroombevordering

Doortastend casemanagement, actieve re-integratie

Zelfs de beste preventie sluit instroom niet volledig uit. Dankzij doortastend casemanagement en effectieve re-integratie profiteert u bij ActivaSZ van succesvolle WGA-uitstroombevordering.